Rogo header_img

Opleidingsklinieken

 

Erasmus MC

Het Erasmus MC is de universitaire opleiding binnen de ROGO-Rotterdam. Het Erasmus MC leidt op in vrijwel alle officiële medisch specialismen die in Nederland gevolgd kunnen worden. Het onderwijs wordt georganiseerd door de verschillende klinische afdelingen, in nauwe samenwerking met de respectievelijke landelijke specialistenverenigingen.

 

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg is één van de perifere opleidingsklinieken binnen de ROGO-Rotterdam. Het ETZ is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis in Tilburg met hoge ambities. Wij bieden een volledig pakket van basiszorg tot en met topklinische zorg en hebben veel medisch-specialistische en vrijwel alle verpleegkundige en paramedische opleidingen in huis. 

 

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Het Reinier de Graaf te Delft is één van de perifere opleidingsklinieken binnen de ROGO-Rotterdam. Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingverband van 26 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen. Binnen het Reinier de Graaf zijn zo’n 196 medisch specialisten, verdeeld over dertig specialismen.